Xây Xưởng Cho Thuê  1000 – 3000 – 6000m2, Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương

.