Cty đang xây xưởng cho thuê 2000m2 – 4000m2 – 6000m2, 10000m2, 20000m2, Tân Uyên, BD.

.