Cho thuê  Xưởng Gỗ 1000 m2 – 2000 m2 – 5000 m2- 10000 m2 -15000 m2  Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

.