Cho Thuê  Xưởng 500m2, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương

.