Cho Thuê Xưởng 5000 m2 + 5000 m2 + 5000 m2 Nằm Trong  KCN  Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu

.