Cho thuê  Xưởng 500 m2 – 500 m2 – 500 m2- 500 m2 -500 m2  Đưởng Võ Nguyên Giáp, Biên Hòa, Đồng Nai

.