Cho thuê  Xưởng: 500 m2 – 1000 m2 – 5000 m2 – 10000 m2 – Đưởng Võ Nguyên Giáp, Biên Hòa, Đồng Nai

.