Cho Thuê Xưởng:  450 m2 – 1000 m2 – 2000 m2 – 3000 m2, Thiện Tân, Vĩnh Cửu,  Biên Hòa, Đồng Nai

.