Cho thuê  xưởng 3700 m2  Khu Công Nghệ Cao,  Quân 9 , HCM

.