Cho Thuê Xưởng 3076 m2, kcn Hải Sơn, Đức Hòa Hạ, Long An

.