Cho Thuê Xưởng 2700m2 nằm trong kcn, Bàu Bàng, Bình Dương

.