Cho thuê  Xưởng  2100 m2 , Cách kcn amata 500m,  Biên Hòa, Đồng Nai

.