Cho Thuê Xưởng 2000 m2  Đến 14000m2, Nằm Trong KCN Lộc An – Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai

.