Cho thuê xưởng 1900m2,  gần ngã ba cây lơn, Dĩ An, BD.   

.