Cho Thuê Xưởng 1650 m2, Giáp Dĩ An, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai

.