Cho Thuê  Xưởng 1200m2, giáp kcn Bàu Xéo, Thống Nhất, Đồng Nai.

.