Cho thuê  Xưởng: 1000 m2 – 1500 m2 – 2000 m2 – 5000 m2  – 10000 m2 – Đưởng Võ Nguyên Giáp, Biên Hòa, ĐN.

.