Cho thuê  kho xưởng 200 m2, 400 m2 Quân 9 , HCM

.