Cho Thuê Kho:  2900 m2, Thiện Tân, Vĩnh Cửu,  Biên Hòa, Đồng Nai

.