Cho Thuê Đất:  3000 m2, Giáp Sông Đồng Nai,  Thiện Tân, Vĩnh Cửu,  Biên Hòa, Đồng Nai

.