Bán Xưởng 6000m2 và Đất 12146 m2, Lê Minh Xuân, Bình Chánh , Hồ Chí Minh

.