Showing 1–12 of 51 results

Cho Thuê Xưởng 4300m2, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương Diện tích kho xưởng: 3500m2 Đường nhựa, xe container 40feet Giá cho thuê: 200tr/th, thương lượng Email: khangninhgroup@gmail.com Liên hệ: 0909100378 zalo 24/24h Mã tin đăng: 556 http://xuongbinhduong.com/ https://www.youtube.com/results?search_query=0909100378 Dịch vụ môi giới: kho, xưởng, đất, miễn phí cho khách hàng cần thuê & mua từ.

Cho Thuê  Xưởng 500m2, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương Diện tích kho xưởng: 500m2 Đường nhựa, xe container 40feet Giá cho thuê 17 triệu/th, thương lượng Email: khangninhgroup@gmail.com Liên hệ: 0909100378 zalo 24/24h Mã tin đăng: 521.3939 http://xuongbinhduong.com/ https://www.youtube.com/results?search_query=0909100378 Dịch vụ môi giới: kho, xưởng, đất, miễn phí cho khách hàng cần thuê & mua.

Cho Thuê Xưởng 8000m2, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương Diện tích kho xưởng: 8000m2, có văn phòng,  nhà xe, bảo vệ, wc, nhà bơm,.. Có bình  điện 3fa, nước máy, pccc,.. Đường nhựa, xe container 40feet Giá cho thuê: 200 triệu/th/thương lượng Email: khangninhgroup@gmail.com Liên hệ: 0909100378 zalo 24/24h Mã tin đăng: 446.3158 http://xuongbinhduong.com/ https://www.youtube.com/results?search_query=0909100378.

Cho Thuê Kho Xưởng 300m2, Gần Vòng Xoay An  Phú, Thuận  An, Bình Dương Diện tích kho xưởng: 300 m2 Đồng hồ 3fa, nước máy Đường xe container 40feet Giá cho thuê: 10 triệu/tháng/ thương lượng Email: khangninhgroup@gmail.com Liên hệ: 0909100378 zalo 24/24h Mã tin đăng: 411.2101 http://xuongbinhduong.com/ https://www.youtube.com/results?search_query=0909100378 Dịch vụ môi giới: kho, xưởng, đất,.

Cho Thuê  Xưởng 8 xưởng tổng diện tích 42.105m2, Nằm Trong Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương Diện tích đất 100.000 m2 Diện tích kho xưởng I: 4436 m2 Diện tích kho xưởng II: 2775 m2 Diện tích kho xưởng III: 4528 m2 Diện tích kho xưởng IV: 5306 m2 Diện tích kho.

Cho Thuê Kho Xưởng 6.000m2 Nằm Gần Ngã Tư Miếu Ông Cù, Thuận An, Bình Dương Diện tích kho xưởng: 6.000m2 Có điện 3fa, nước máy Đường xe container Giá cho thuê: 3đ/ m2/th/thương lượng http://xuongbinhduong.com/ Email: khangninhgroup@gmail.com https://www.youtube.com/results?search_query=0909100378 Liên hệ: 0909100378 zalo 24/24h Mã tin đăng: 357.9017 http://xuongbinhduong.com https://www.youtube.com/results?search_query=0909100378 Dịch vụ môi giới: kho, xưởng,.

Cho Thuê  Xưởng 400m2, nằm gần Cầu Khánh Vân, Tân Uyên, Bình Dương Diện tích kho xưởng: 400m2 Có điện 3 pha, nước máy Đường xe container 40feet Giá cho thuê:  18tr/th/thương lượng http://xuongbinhduong.com/ Email: khangninhgroup@gmail.com https://www.youtube.com/results?search_query=0909100378 Liên hệ: 0909100378 zalo 24/24h Mã tin đăng:  352.1754 Dịch vụ môi giới: kho, xưởng, đất, miễn phí cho.

Cho Thuê  Xưởng 336m2, nằm gần Cụm Công Nghiệp 7 Mẫu, Khánh Vân, Tân Uyên, Bình Dương Diện tích kho xưởng: 336m2 Có điện 3 pha, nước máy Giá cho thuê:  18tr/th/thương lượng http://xuongbinhduong.com/ Email: khangninhgroup@gmail.com https://www.youtube.com/results?search_query=0909100378 Liên hệ: 0909100378 zalo 24/24h Mã tin đăng:  343.1348 Dịch vụ môi giới: kho, xưởng, đất, miễn phí cho.

Cho Thuê  Xưởng 500m2, nằm gần Cụm Công Nghiệp 7 Mẫu, Khánh Vân, Tân Uyên, Bình Dương Diện tích kho xưởng: 500m2 Có điện 3 pha, nước máy Giá cho thuê:  15tr/th/thương lượng http://xuongbinhduong.com/ Email: khangninhgroup@gmail.com https://www.youtube.com/results?search_query=0909100378 Liên hệ: 0909100378 zalo 24/24h Mã tin đăng:  342.1345 Dịch vụ môi giới: kho, xưởng, đất, miễn phí cho.

Cho Thuê  Xưởng 300m2 , Gần Nhà Thờ Bến Sắn, Tân Uyên, Bình Dương Diện tích kho xưởng: 300m2 Có văn phòng, nhà ở, nhà xe, bảo vệ,.. Pccc tự động Đường xe container 40 feet Giá cho thuê:  17 triệu/tháng/thương lượng http://xuongbinhduong.com/ Email: khangninhgroup@gmail.com https://www.youtube.com/results?search_query=0909100378 Liên hệ: 0909100378 zalo 24/24h Mã tin đăng:  330.1792 cty.

Cho Thuê  Xưởng 5.000m2 + 5.000 m2 + 5.000m2 , Nằm Trong Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương Diện tích kho xưởng: 5.000m2 + 5.000m2 + 5.000m2 Diện tích đất 30.000m2 Nhà văn phòng 400m2, nhà xe, bảo vệ,.. Pccc tự động Có điện 3 pha 630 kva Đường xe container 40 feet.

Cho Thuê  Xưởng 5.000m2 – 10.000 m2, Nằm Trong Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương Diện tích kho xưởng: 5.000m2 – 10.000m2 Diện tích đất 20.000m2 Nhà văn phòng 300m2, nhà xe, bảo vệ,.. Pccc tự động Có điện 3 pha 630 kva Đường xe container 40 feet Giá cho thuê:  3,5đ/m2/thương lượng.

.